Tillbaka

Försäljnings- & Leveransvillkor

Leveranstid

Vår normala leveranstid är inom ca. 1 vecka.

Leveranstiden räknas från att kunden har godkänt vårt korrektur för trycket.

Expressleverans inom 24 timmar

Innebär att vi levererar nästa arbetsdag (helgfri måndag-fredag).

Kunden måste ha godkänt tryckkorrektur och tillhandahållit leveransadress och all annan nödvändig information senast 12:00 för att leverans skall kunna ske nästa arbetsdag.

Vår kapacitet för expressleveranser är god, men inte obegränsad. Kontrollera därför alltid med oss innan Du utlovar expressleverans till en slutkund.

Med leverans menas

Med leverans menas att vi gör det färdiga godset tillgängligt för självständig fraktförare för vidare transport till av köparen anvisad godsmottagare. Vi använder oss av Posten eller Best transport enl. vårt val från fall till fall.

Transporttid till godsmottagarens leveransplats tillkommer därefter.

Av oss angiven leveransdag avser alltid när godset av oss görs tillgängligt för sådan självständig fraktförare. Med av oss angiven leveransdag avses aldrig när godset beräknas nå leveransadressen.

Transporttid

Posten når de flesta leveransadresser i Sverige inom 1 dygn. För vissa områden (bl.a. större delen av Norrland) är transporttiden längre. Mera information hittar Du på www.posten.se

I de flesta fall fungerar de angivna transporttiderna. Ibland har dock även Posten och/eller Best transport störningar i sin distribution med följd att transporttiderna blir längre.

Jobba därför alltid med god marginal när Du anger önskad leveransdag till oss. Vi kan garantera när leveransen blir tillgänglig för fraktföraren (Posten/Best transport). Vi kan dock inte garantera när leveransen når leveransadressen.

Leveransvillkor

Med betald fraktkostnad till av återförsäljaren anvisad leveransadress (CPT).

För kunder som så önskar kan vi även leverera ExWorks (EXW). Leveranskostnaden blir då lägre då den bara behöver täcka emballage, EUR-pall och hantering. Klicka här för prislista. Vid EXW, observera att leveransen måste avhämtas på avtalad leverandag. Därefter tillkommer lagerhyra.

Vid ExWorks menas med leverans att vi gör det färdiga godset tillgängligt för avhämtning på vårt lager.

Leveranskostnad

Se prislistan. I leveranskostnaden ingår kostnader för frakt, emballage, EUR-pall och hantering.

Flera leveransadresser

Det går bra att dela upp leveransen av en order på flera olika leveransadresser. För den första leveransen tar vi ut leveranskostnader i enlighet med vår prislista. För varje ytterligare leveransadress tar vi ut leveranskostnad enligt vår självkostnad för att täcka frakt, emballage, pall och hantering. Kostnaden för den första leveransadressen är normalt subventionerad av oss. Kostnaderna för de ytterligare leveransadresserna subventioneras ej av oss och är därför normalt betydligt högre än för den första. Klicka här för prislista.

Utkörning

En utkörning till av återförsäljaren angiven leveransadress ingår. Kostnader för ev. BOM-körningar, lagerhyror, nya ukörningar, returer eller liknande som uppkommer p.g.a. att ingen på leveransplatsen kan ta emot och kvittera godset ingår ej. Alla eventuella sådana extrakostnader debiteras av oss på återförsäljaren till vårt självkostnadspris.

Godset är normalt lastat på pall

Leveranser från oss är normalt alltid lastade på pall. Hel-, halv- eller kvartspall beroende på leveransstorlek. Du ansvarar för att den leveransadress Du anger kan ta emot hela pallar utan någon omlastning direkt från inkommande transport. Pallar kan alltså bara levereras tilli gatuplan eller till lastkaj. För eventuell transport av gods till någon högre våning eller till plats som ej kan nås med pallvagn måste alltså mottagaren själv arrangera och bekosta.

Bemannad leveransadress

Verifiera att den leveransadress Du anger alltid och kontinuerligt (d.v.s. ingen lunchstängning eller liknande) är bemannad under normal arbetstid (08:00 - 17:00). Via www.posten.se kan Du få information om utkörningstider på Din aktuella leveransadress.

Leverans till privatperson

Om du anger en privatperson som godsmottagare måste du verifiera att utkörning på den aktuella leveransorten även kan ske till privatpersoner.

Telefonavisering

Posten har en extratjänst som innebär att mottagaren telefonaviseras innan utkörning sker. Är Du det minsta osäker på hur leveransadressen är bemannad bör Du begära denna extratjänst från oss. Vi debiterar den till självkostnadspris (se Postens prislista). Verifiera då också att det telefonnummer Du lämnar oss normalt alltid besvaras.

Kontaktdata för leveransplatsen

För att underlätta för transportören bör denne alltid ha tillgång till kontaktdata för leveransplatsen. Informera därför gärna oss om:

- Namn på kontaktperson.

- Telefonnummer på leveransplatsen och/eller till kontaktpersonen.

Leverans vid exakt tidpunkt

Vid vissa mässor och evenemang tas leveranser bara emot en viss dag och/eller vid en viss tidpunkt. Bästa sättet att arrangera detta är:

- Begär leverans från oss med god marginal för transporttiden.

- Begär telefonavisering.

- Se till att det telefonnr som anges ALLTID besvaras under kontorstid.

- Se till att den som svarar kan ge exakta instruktioner ang. när/var/hur godsleverans önskas.

Så länge instruktionerna ges i god tid och innefattas i den transporttjänst som köpts (oftast Postens Pall.Ett) kommer transportören att försöka följa dessa. För att öka säkerheten bör du redan i god tid innan verfiera med utkörningen på leveransorten så att utkörning kan ske på de tider som är önskvärda för den aktuella transporten.

Som alternativ går det också att arrangera direktbud från oss i Uppsala till leveransplatsen. Detta är dock ett mycket dyrare alternativ.

Ändrad leveransadress

Leveranshandlingarna görs iordning redan när produkterna produceras, vilket ibland kan vara lång tid innan leveransdagen. Ner till 2 arbetsdagar innan leveransen går det bra att ändra leveransadress. Sker det senare tar vi ut en avgift eftersom det innebär merarbete för oss. Att ändra leveransadressen samma dag som leveransen skall gå iväg är inte möjligt.

Leveranskvantitet

Av produktionstekniska skäl kan ibland levererad kvantitet behöva avvika från beställd/bekräftad kvantitet. Vi förbehåller oss därför rätten att göra under/över-leverans med upp till ca. +/- 3%. Avvikelsen korrigeras i vår faktura.

Produktionstillfälle

En order produceras ofta omedelbart efter att vi bekräftat den och fått kundens bekräftelse av korrektur för trycket. Därefter går det alltså inte att göra några förändringar i produkt, tryck eller antal. Utleverans från oss sker dock först på bekräftad/avtalad leveransdag.

Genom att på detta sätt "jobba undan" inneliggande order så fort som möjigt har vi nästan alltid ledig kapacitet för eventuella expressorder.

Vår följesedel

Med varje leverans bifogas en följesedel. Det är återförsäljarens namn och kontaktdata som anges i denna. Vårt (Frebbenholm) namn och kontaktdata anges inte i följesedeln.

Offerter

Offerter från oss gäller i 30 dagar om inte annan giltighetstid uttryckligen anges.

Valutakurs för EUR

När vi leverar direkt från fabrik är SEK-priserna satta i relation till en viss EUR-kurs, vilket även framgår i prislistor och orderbekräftelser. Slutlig justering av SEK-priset sker baserat på EUR-kursen på vårt fakturadatum. Den EUR kurs som avses är Handelsbankens säljkurs för "betalningar och överföringar i utländsk valuta".

Orderbekräftelse

För varje order utfärdar vi en skriftlig orderbekräftelse där alla detaljer för ordern framgår. Leverans kommer att ske exakt i enlighet med denna. Det är på kundens ansvar att kontrollera att orderbekräftelsen är i överensstämmelse med gjord beställning. Skulle någon avvikelse föreligga måste kunden omedelbart kontakta oss.

Orderbekräftelsen är alltså en viktig kontrollfunktion för att allt skall bli korrekt med en order/leverans. Orderbekräftelsen tillsammans med villkor och information på denna sida utgör vårt totala åtagande för varje order/leverans.

Villkor i kundens beställning

Eventuella villkor och/eller specifikationer i kundens beställning som på något sätt avviker från våra standardvillkor och/eller specifikationer är giltiga enbart under förutsättning att vi skriftligen bekräftat sådana i vår orderbekräftelse.

Reklamationer

Reklamationer är aldrig roliga, men kan tyvärr inträffa i sällsynta undantagsfall. Vi gör alltid allt som står i vår makt att ställa en ev. reklamation till rätta. Detta gör vi t.ex. genom utbyte, rabattering eller kreditering enligt vårt val. Maximal ersättning är lika med hela värdet av den reklamerade leveransen, d.v.s. att denna krediteras till 100%. Vi betalar inte ut någon ersättning för andra skadar, t.ex. följdskador, skadestånd, förlorad handelsvinst eller liknande.

I de sällsynta fall en reklamation inträffar försöker vi alltid lära oss av den som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete. Vi analyser alltså alltid: Vad har gått fel? - Varför har det gått fel? - Vad kan vi göra för att det inte skall inträffa igen?

Personuppgifter

Vi säljer bara till företagskunder och vårt primära kundregister består därför till i stort sett 100% av bolag, d.v.s. juridiska personer. Däremot registrerar vi i ett separat register kontaktdata till våra kontaktpersoner hos respektive kund. Klicka här för mera information om hur vi hanterar sådana personuppgifter.

Force Majeure

Skulle en leverans från oss bli försenad eller inställd p.g.a. orsaker utanför vår kontroll har kunden rätt att avboka lagd order. Någon annan form av ersättning eller kompensation utbetalas/lämnas ej av oss. Som Force Majeure definieras också skador på våra lokaler och/eller maskiner p.g.a. t.ex. brand, översvämning, inbrott eller liknande, eller plötsliga maskinhaverier i våra eller andra för vår produktion använda maskiner.

Tryck-villkor/information

Vår tryckteknik

Vår tryckteknik är eg. inte tryck i traditionell mening, utan en slags industriell bläckstråleteknik. I allt väsentligt motsvarar våra skrivare vanliga kontorsbläckstråleskrivare, men större, kraftfullare och snabbare.

Skrivarna är uppbyggda med s.k. memjetteknik som bl.a. innebär fasta skrivhuvuden med över 70,000 bläckmunstycken som avfyrar ca. 700 miljoner bläckdroppar per sekund.

Tryckkvalite

Fotokvalitet med en upplösning av 1200dpi och alltid i 4-färg. Inga clicheer eller tryckplåtar behövs, utan trycket sker direkt från en pdf-fil.

Eftersom det handlar om datautskrift snarare än tryck måste man dock ta hänsyn till en del detaljer. Memjettekniken har många fördelar, men även vissa nackdelar enligt följande redovisningar.

.

-

Tekniken passar bäst för etiketter med mycket färger och detaljer, som t.ex. foton. Sådana original brukar ge helt fantastiska resultat.

-

Det går inte att specificera PMS färger. eller färger enl. något färgprov. Alla färger styrs helt av originalet och av våra skrivares kapacitet för färgåtergivning. Avvikelser kan förekomma. Vissa färger, samt stora enfärgade ytor är mera känsliga.

-

Större enfärgade ytor/bakgrunder fungerar mindre bra. Tryckytan får små ofärgade horisontella släpspår/ränder ungefär som om den borstats med en fin borste. Speciellt känsligt är detta för ljusa ytor, bleka/pastellfärgade ytor eller ytor med mycket cyan (blått).

-

Hjärtat i memjettekniken är ett fast skrivhuvud med över 70,000 munstycken. För att hålla munstycken öppna använder skrivaren en teknik där en mycket fin dimma av svarta partiklar sprutas genom alla munstycken (d.v.s. även genom sådana som inte används för det aktuella trycket). På de flesta tryck synns detta överhuvudtaget inte, men för vissa ljusa enfärgad bakgrunder kan man dock se detta som ett svagt "raster" i bakgrunden. Speciellt känsligt är detta för vissa oranga och gula kulörer.

-

Stora mörka objekt ovanpå stora ljusa bakgrunder fungerar mindre bra. Den ljusa bakgrunden kan få små släpmärken/färgsläpp från det mörka objektet.

-

Negativt tryck av små detaljer fungerar mindre bra. T.ex. vit/ljus text mot en svart/mörk bakgrund. Den ljusa ytan kan få släpspår/färgsläpp från den mörkare bakgrunden och//eller dålig skärpa. Ju mindre ytorna/texterna med det negativa trycket är desto känsligare blir det. Riktigt små detaljer/linjer kan t.o.m. "drunkna" i de omgivande ytorna och försvinna helt.

På begäran kan vi göra en provutskrift som vi skickar per vanlig post. Detta fördröjer leveransen några dagar, men vi rekommenderar det ifall du i förväg vill verifiera hur trycket kommer att se ut. Se också längre ner i texten ang. korrektur.

Utfallande tryck

-

Utfallande tryck görs genom att bläck sprutas även vid sidan av de färdigstansade etiketterna. Det fungerar nästan lika bra som vanligt utfallande tryck.

-

En liten andel av etiketterna kan dock få en smal vit kant i över- eller underkant. Dessa uppkommer normalt i början av tryckomgången innan etikettbanan har stabiliserat sig i skrivaren. I de fall utfallande tryck görs mot vänster eller höger kant kommer det alltid att bli kvar en smal vit/otryckt kant längst till vänster och/eller längst till höger.

-

Våra designmallar bygger normalt på 0,75mm utfallande i över- och underkant av etiketten. Efersom etikettbanan med de färdigstansade etiketterna rör sig i skrivaren kan dock det utfall som "klipps bort" variera mellan 0,00 och 1,50 mm. Tänk på detta och lägga inga objekt (förutom utfallande bakgrund) alltför nära över- eller underkant.

Pristillägg för vissa typer av tryck

Memjettekniken som användes i våra skrivare är en avancerad teknik som i de flesta fall ger helt fantastiska utskrifter. Den har dock en svaghet när större ytor skall täckas med monokromt (enfärgat) tryck.

Hjärtat i memjettekniken är ett fast skrivhuvud med över 70,000 munstycken. Det innebär att det alltid är ett antal munstycken som är täppta. För del flesta utskrifter spelar detta ingen roll. Skrivaren gör dessutom själv uppehåll ca. var 10e minut i utskrifterna för att rengöra skrivhuvudet.

Utskrifter som kräver manuell övervakning

För utskrifter med större enfärgade fält är denna svaghet dock ett problem eftersom även några få täppta munstycken kan påverka resultatet. När det gäller sådana utskrifter kan skrivaren därför inte sköta sig själv, utan måste manuellt övervakas, och operatören måste pausa utskriften och köra rengöring så fort det ev. behövs.

Utskrifter som drar väldigt mycket bläck

Med memjettekniken är bläckkostnaden en faktor som har betydelse. Tryck som kräver att hela den tillgängliga tryckytan täcks med bläck är avservärt dyrare än enklare logotryck. Bläckkostnaden kan vara upp till 10 ggr så hög.

Därför tar vi ut en extra avgift för ovanstående typer av utskrifter.

Designmallar

Designmallar finns på respektive produktsida på denna webbplats.

Original

Våra priser och villkor förutsätter att vi får tryckfärdiga original. Vi kan mot debitering hjälpa till med enklare originaljobb som klippa, klistra, förminska, förstora etc. Alla mera avancerade originaljobb måste dock vara färdiga när vi får materialet. För att anses som färdiga skall originalen uppfylla följande krav:

-

Vara i form av högupplöst (300dpi) tryckfärdig pdf.

-

Ha korrekt format enl. aktuell tryckmall.

-

Ha en storlék av max. 1MB.

-

Allt funktonstryck (t.ex. streckkod, pantmärke etc.) i måste vara exakt i enlighet med våra tryckmallar. Texter och symboler som enligt våra designmallar ej får ändras anses vara sådana "funktionstryck" och får inte ändras utan vårt skriftliga godkännande. Skulle kunden ändå ha ändrat och vi inte lagt märke till det, utan tryckt och levererat ansvarar kunden för alla eventuella konsekvenser och kostnader.

Korrektur

Normalt emailar vi korrektur som pdf-fil. Tänk då på följande:

-

En pdf kan visas olika på olika bildskärmar. Det Du ser på Din bildskärm är alltså kanske inte exakt detsamma som vi ser på vår bildskärm.

-

En pdf kan skrivas ut olika på olika skrivare. Den utskrift Du får på Din skrivare ser kanske inte exakt likadan ut som den utskrift vår etikettskrivare gör.

På begäran kan vi göra en provutskrift som vi skickar per vanlig post. Detta fördröjer leveransen några dagar, men vi rekommenderar det i sådana fall där färgåtergivningen är viktig.

Immateriella rättigheter

Du som beställare/återförsäljare ansvarar för att alla rättigheter vad det gäller varumärken logotyper, bilder m.m. är i ordning, och garanterar oss att Du har rätt att beställa tryck/reklamtryck med dessa.

Etiketter och Etikettering

All etikettering sker maskinellt. Våra maskiner har en placeringsprecision på ca. +/- 1 mm. Etiketthöjden mellan olika flaskor i en leverans kan alltså skilja sig lite, och etiketthöjden mellan etikettens framkant och bakkant kan också skilja sig lite.

Etiketterna klistras helt slätt direkt mot flaskans yta. När flaskan öppnas och helt eller delvis töms på sitt innehåll kan etiketten skrynklas/vikas lite, vilket beror på att flaskans omkrets/storlek minskar något när trycket lättar inne i den.

Flaskorna går genom maskiner, transportband och stöter och slår i varandra vid såväl produktionen på bryggeriet som vid etiketteringen hos oss. Små repor kan därför förekomma på flaskornas yta.

Konsumentkontakt

-

I motsatts till vad många tror har inte "Konsumenkontakt" något med marknadsföring att göra, utan med livsmedelssäkerhet.

-

Det företag (d.v.s. normalt vi) som skall vara konsumentkontakt på våra etiketter måste:

1.

Vara registrerat som livsmedelsanläggning vid Miljökontoret i sin kommun.

2.

Godkännas av våra leverantörer.

-

Det fuskas mycket med detta och oftast beror det nog på okunskap. Risken att bli upptäckt är väl minimal, men skulle man bli det kan konsekvenserna bli kännbara.

-

Som alternativ till de som önskar ha sitt namn med kan vi på vänster sida av etiketten trycka till: "marknadsföres av: DittFöretagsNamn"

Genom att placera en order hos oss bekräftar Du att Du har tagit del av och godkänt information och villkor på denna sida.

.